Yuusuf "AlKawnayn" Axmed Maxamed


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Hamid Yuusuf Axmed


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad