Maxamud Maxamad Aw Hassan


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Cali Maxamud Maxamad


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad