Mahamud Mahamad Aw Hassan


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ali Mahamud Mahamad


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad