Imaam Maxamed "Abu Jacfar" Imaam Cali Imaam Xuseen


Xasuso ShaqsiganBah Umm Farwa Qasim Maxamed

  1. Imaam Jacfar "Abu Cabdulaah" Imaam Maxamed Imaam Cali

Walaalo kala bah ah

  1. Zayd Imaam Cali Imaam Xuseen


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad