Cuthmaan "Abu Qahafa" Amiir Taym Murad


Xasuso ShaqsiganBah Salma "Umm-ul-Khair"

  1. Khaliifah Cabdullah "Abu Bakr" Cuthmaan Amiir Taym

Walaalo Kale

  1. Ubaydullah Amiir Taym Murad


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad