Uthmaan "Abu Qahafa" Amiir Taym Murad


Xasuso ShaqsiganBah Salma "Umm-ul-Qair"

  1. Qaliifah Abdullah "Abu Bakr" Uthmaan Amiir Taym

Walaalo Kale

  1. Ubaydullah Amiir Taym Murad


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad