Qaliifah Abdullah "Abu Bakr" Uthmaan Amiir Taym


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Mahamed Qaliifah Abdullah Uthmaan
  • Abdurahmaan Qaliifah Abdullah Uthmaan


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad