Abuturoo

 1. Ali Madahweyne
 2. Kha Hawiye
 3. Kha Irir
 4. Kha Samaale
 5. Kha Hiil
 6. Kha Abroone

Ali Madahweyne Hawiye Irir


Toorbarruu UumiObbolaa

 1. Gorgaate Hawiye Irir
 2. Gungundabe Hawiye Irir
 3. Jambele Hawiye Irir

Obbolaa

 1. Rarane Hawiye Irir
 2. Haskul Hawiye Irir
 3. Karanle Hawiye Irir
 4. Haliimo Hawiye Irir

Obbolaa

 1. Gaaljeel Hawiye Irir


You have to be signed in to add children or details