Yonis Yuusuf Maxamed


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Shams AlDiin Maxamed Yonis Yuusuf


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad