Abuturoo

 1. Faduma
 2. Kha Jambele
 3. Kha Hawiye
 4. Kha Irir
 5. Kha Samaale
 6. Kha Hiil
 7. Kha Abroone

Faduma Jambele Hawiye


Toorbarruu UumiIlmaan kha Ibrahiim "Baladde" Alaama Balad

 1. Ulagiire Ibrahiim Alaama
 2. Aruure Ibrahiim Alaama
 3. Garuure Ibrahiim Alaama
 4. Hintire Ibrahiim Alaama
 5. Aadan Ibrahiim Alaama


You have to be signed in to add children or details