Faduma Jambele Hawiye


Xasuso ShaqsiganIlma Ibrahiim "Baladde" Alaama Balad

  1. Ulagiire Ibrahiim Alaama
  2. Aruure Ibrahiim Alaama
  3. Garuure Ibrahiim Alaama
  4. Hintire Ibrahiim Alaama
  5. Aadan Ibrahiim Alaama


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad