Abtirsi

  1. Roobee

Roobee


Xasuso ShaqsiganIlma Oromoo "Horo" Waaqo

  1. Barentuma Oromoo Waaqo
  2. Booran Oromoo Waaqo

Walaalo KaleWaa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad