Abuturoo

  1. Roobee

Roobee


Toorbarruu UumiIlmaan kha Oromoo "Horo" Waaqo

  1. Barentuma Oromoo Waaqo
  2. Booran Oromoo Waaqo

ObbolaaYou have to be signed in to add children or details