Taqi alHadrama Cabdullah Hadi


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Maxamed Taqi alHadrama Cabdullah


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad