Taqi alHadrama Abdullah Hadi


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Mahamed Taqi alHadrama Abdullah


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad