Imaam Cali "ZeenalAbidiin" Imaam Xuseen Imaam Cali


Xasuso ShaqsiganBah Fatimah Imaam Xasan Imaam Cali

  1. Imaam Maxamed "Abu Jacfar" Imaam Cali Imaam Xuseen

Bah Jayda

  1. Zayd Imaam Cali Imaam Xuseen

Walaalo kala bah ah

  1. Cali Imaam Xuseen Imaam Cali
  2. Cali Imaam Xuseen Imaam Cali

Walaalo Kale

  1. Jacfar Imaam Xuseen Imaam Cali


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad