Imaam Ali "ZeenalAbidiin" Imaam Huseen Imaam Ali


Xasuso ShaqsiganBah Fatimah Imaam Hasan Imaam Ali

  1. Imaam Mahamed "Abu Jafar" Imaam Ali Imaam Huseen

Bah Jayda

  1. Zayd Imaam Ali Imaam Huseen

Walaalo kala bah ah

  1. Ali Imaam Huseen Imaam Ali
  2. Ali Imaam Huseen Imaam Ali

Walaalo Kale

  1. Jafar Imaam Huseen Imaam Ali


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad