Genealogy

 1. Barentuma
 2. Son of Oromo "Horo"
 3. Son of Waqo

Barentuma Oromo Waqo


Bookmark this personFather: Oromo "Horo" Waqo
Mother: Robei

Children born by ???
 • Wallo Barentuma Oromo
 • Dhumuga Barentuma Oromo
 • Marawa Barentuma Oromo
 • Qallo Barentuma Oromo
 • Humbanna Barentuma Oromo
 • Siblings of the same mother

  1. Boran Oromo Waqo

  Siblings (mother not known)

  1. Sunmal Oromo Oromo Waqo


  You have to be signed in to add children or details